Miķeļbāka

Bākas Latvijā

Miķeļbāka

Uzbūvēta
1884
Bākas augstums
65 m
Uguns augstums
59 m
Uguns redzamība
14 nmi
Atrašanās vieta
Ventspils novads, Tārgales pagasts
Koordinātas
57° 35" 99' N 21° 58" 47' E
Leģendas vēsta, ka nosaukuma „Miķeļbāka” saknes stiepjas no 1749. gada, kad Krievijas kara flotes mičmanis Mihails Rjabiņins uzmērīja te esošo bīstamo piekrastes sēkli. Laika gaitā nosaukums pārtapis latviskā vārdā – „Miķelis”, un tā tagad sauc Baltijas valstīs augstāko (56 metri) bākas torni, kurš atrodas iepretim minētajam sēklim. Šo bāku 1884. gadā neveiksmīgi uzbūvēja, tai sākot svērties no vertikālās ass pat par 12 centimetriem un plaisāt lielā svara un purvainās augsnes dēļ, līdz ar to 1932. gadā bāku uzspridzināja. 1941. gadā Otrā pasaules kara vētras nogāza nākamo torni, un pašreizējā Miķeļbāka būvēta 1957. gadā, par to liecina uzraksts virs ieejas durvīm. Lai uzkāptu bākā un vērotu apkārtējo Baltijas jūras Kurzemes piekrasti un skaidrā laikā 35 kilometru attālās Sāmsalas Serves raga bāku, ikvienam jāpārvar 293 pakāpieni.
Andris Cekuls

Fotogrāfijas

e-Grāmata un mūzika

Projekta mērķis

Projekta mērķis - parādīt bāku nozīmi kultūrvēsturiskajā Latvijas mantojumā un likt skatītājiem izbaudīt bāku unikālo gaisotni.

Parādīt bāku vēsturisko, kultūras un vēstures bagātību un daudzveidību ar mākslas fotogrāfijas un mūzikas palīdzību. Mūzikālās kompozīcijas veidošanai tika izmantotas bāku skaņas, apkārtējas vides skaņas, bākas strādnieku stāstījumi…