Ķurmraga <br />bāka

Bākas Latvijā

Ķurmraga
bāka

Uzbūvēta
1924
Bākas augstums
14 m
Uguns augstums
19 m
Uguns redzamība
10 nmi
Atrašanās vieta
Limbažu rajons, Salacgrīvas novads
Koordinātas
57° 32" 6' N 24° 21" 7' E
1923. gadā pēc vairākkārtējām vietējo zvejnieku prasībām kā orientieri starp Ainažu un Rīgas ostu uzcēla Ķurmraga bāku tāda paša nosaukuma zemes ragā. Sākumā tā stāvēja pļavā netālu no piekrastes kraujas. 1967. gada orkāna laikā bāku nopostīja un uguns tika nodzēsta. Nākamais - 2005. gada orkāns bāku ieskaloja jūrā, un tā sašķiebta atrodas jūrā pāris metrus no krasta. Tautā Ķurmraga bāku iesauca par Kontrabandistu bāku un blakus līci – par Kontrabandistu līci, jo 20. gs. 20. gadu sākumā blakus bija viens no lētā igauņu spirta piegādes ceļiem Latvijā.
Andris Cekuls

Fotogrāfijas

e-Grāmata un mūzika

Projekta mērķis

Projekta mērķis - parādīt bāku nozīmi kultūrvēsturiskajā Latvijas mantojumā un likt skatītājiem izbaudīt bāku unikālo gaisotni.

Parādīt bāku vēsturisko, kultūras un vēstures bagātību un daudzveidību ar mākslas fotogrāfijas un mūzikas palīdzību. Mūzikālās kompozīcijas veidošanai tika izmantotas bāku skaņas, apkārtējas vides skaņas, bākas strādnieku stāstījumi…