Ovišu<br />bāka

Bākas Latvijā

Ovišu
bāka

Uzbūvēta
1814
Bākas augstums
36 m
Uguns augstums
38 m
Uguns redzamība
15 nmi
Atrašanās vieta
Ventspils rajons, Tārgales novads
Koordinātas
57° 34" 12' N 21° 42" 95' E
Jau kopš seniem laikiem šajā vietā kurināti ugunskuri un paceltas degošas darvas mucas. Ovišu bāka apzīmē bīstamos piekrastes sēkļus un krasu krasta virziena maiņu. Pēc nostāstiem kādreiz šeit bijusi laupītāju apmetne, dedzināti viltus signālugunskuri, lai laupītu uz sēkļiem uzskrējušo kuģu jūrniekus un kuģu kravas. Senajās jūras kartēs šī vieta nosaukta kā Luserorta. Vārds cēlies no zviedru valodas – lysa, kas nozīmē degt, bet ort – rags. Ovišu bāka ir Latvijas senākā funkcionējošā bāka, kas savu darbību sākusi tālajā 1814. gadā. Tā nav tikai navigācijas būve, bet arī 19. gs. krasta aizsardzības celtne – par to liecina ārējais mūris, kura biezums sasniedz vairāk kā pusmetru. Ovišu bākas torņa augstums sasniedz 37 metrus, kas veidots kā dubultcilindrs, jo aiz ārējām bākas sienām iekšpusē atrodas otrs tornis ar diametru 3,5 metri. Starptelpa tikusi izmantota dažādu iekārtu un priekšmetu pacelšanai vai nolaišanai. Savukārt bākas pirmajā stāvā varam atrast interesantu ekspozīciju par Latvijas bāku vēsturi.
Andris Cekuls

Fotogrāfijas

e-Grāmata un mūzika

Projekta mērķis

Projekta mērķis - parādīt bāku nozīmi kultūrvēsturiskajā Latvijas mantojumā un likt skatītājiem izbaudīt bāku unikālo gaisotni.

Parādīt bāku vēsturisko, kultūras un vēstures bagātību un daudzveidību ar mākslas fotogrāfijas un mūzikas palīdzību. Mūzikālās kompozīcijas veidošanai tika izmantotas bāku skaņas, apkārtējas vides skaņas, bākas strādnieku stāstījumi…