Liepājas<br />bāka

Bākas Latvijā

Liepājas
bāka

Uzbūvēta
1868
Bākas augstums
32 m
Uguns augstums
32 m
Uguns redzamība
16 nmi
Atrašanās vieta
Liepāja, Liepājas tirdzniecības osta
Koordinātas
56° 31" 01' N 20° 59" 54' E
Leģenda vēsta, ka 1868. gadā uzceltās Liepājas bākas čuguna tornis veidots no kāda pārkausēta kuģa vraka. Otra versija – čuguna torņa bloku liešanai pietrūcis metāla un tas iegūts, pārkausējot desmit lielgabalus, kuri izcelti no 1758. gadā nogrimušā krievu līnijkuģa Moskva. Kuģis tagad atdusas Baltijas jūras dzelmē pie Ziemupes. Savā mūžā Liepājas bāka cietusi apšaudē Pirmā pasaules kara laikā, kad tās tornim trāpīja 16 vācu kara flotes kreisera Augsburg šāviņi. To pēdas var saskatīt vēl šobaltdien. Uz nomainītajām čuguna plāksnēm atrodas uzraksts KOD, kas nozīmē, ka jaunās plāksnes izgatavotas tepat Liepājā, Karaostā. Liepājas bāka ir vienīgā šādas konstrukcijas būve Latvijā, bākas tornis slejas piecstāvu mājas augstumā, un tās iekšpusē vijas ažūras ķeta lējuma vītņu kāpnes ar 149 pakāpieniem.
Andris Cekuls

Fotogrāfijas

e-Grāmata un mūzika

Projekta mērķis

Projekta mērķis - parādīt bāku nozīmi kultūrvēsturiskajā Latvijas mantojumā un likt skatītājiem izbaudīt bāku unikālo gaisotni.

Parādīt bāku vēsturisko, kultūras un vēstures bagātību un daudzveidību ar mākslas fotogrāfijas un mūzikas palīdzību. Mūzikālās kompozīcijas veidošanai tika izmantotas bāku skaņas, apkārtējas vides skaņas, bākas strādnieku stāstījumi…