Ainažu<br />bāka

Bākas Latvijā

Ainažu
bāka

Uzbūvēta
1930
Bākas augstums
18 m
Uguns augstums
22 m
Uguns redzamība
12 nmi
Atrašanās vieta
Limbažu rajons, Ainaži
Koordinātas
57° 51" 98' N 24° 21" 63' E
Ainažu bāka uzcelta 1930. gadā, un savulaik tā tika noteikta kā Ainažu ostas aizmugurējā vaduguns. Ainažu ostas atjaunošanas darbi tika pārtraukti 20. gs. 90. gados, un var teikt, ka bāka pašreiz apzīmē tikai piekrastes akmeņainos sēkļus un jau smiltīm piepludināto Ainažu ostas akvatoriju.
Andris Cekuls

Fotogrāfijas

e-Grāmata un mūzika

Projekta mērķis

Projekta mērķis - parādīt bāku nozīmi kultūrvēsturiskajā Latvijas mantojumā un likt skatītājiem izbaudīt bāku unikālo gaisotni.

Parādīt bāku vēsturisko, kultūras un vēstures bagātību un daudzveidību ar mākslas fotogrāfijas un mūzikas palīdzību. Mūzikālās kompozīcijas veidošanai tika izmantotas bāku skaņas, apkārtējas vides skaņas, bākas strādnieku stāstījumi…