Par projektu

Bāka. No pirmā skatiena - tā ir tehniska navigācijas ierīce un signāls kuģiem jūrā. Ierīce ar vienkāršu mehānismu. Bet, ja ieskaties tajā no cita skatpunkta, pamanīsi, ka aiz vienkārša mehānisma slēpjas daudz vairāk...

Rūpēm pilnas, Baltijas jūras brīzes piesūkušās, tās vienmēr satiek un pavada jūrniekus. Neatkarīgi no laikapstākļiem, gadalaika un kariem. Lai kas notiktu — viņu liktenis ir strādāt, kamēr tas vajadzīgs mums — cilvēkiem.

Katra Latvijas vēsturiskā bāka ir unikāla. Bākas ir atšķirīga vecuma, augstuma, arhitektūras un vēstures. Katrai ir sava seja, raksturs un liktenis. Dažās no tām joprojām dzīvo cilvēki, rūpējas par tām kā par saviem radiem. Citas ir pamestas un aizmirstas.

Diemžēl, bākas kā Latvijas kultūras mantojums pakāpeniski zaudē savu vērtību. Tehnoloģijām attīstoties, arhitektūras un vēstures objekti tiek pārveidoti nedzīvās signālierīcēs uz dzelzs konstrukcijās. Tajās ir mazāk cilvēka, kultūras, vēstures un dzīves.

Mākslas foto projekts ietver 12 vēsturiskās bākas, kas atrodas visā Latvijas piekrastes garumā. Lielākā daļa no tām publiskai piekļuvei liegtas. Projektā nav ietvertas mūsdienīgās bākas dzelzs konstrukciju veidā un divas jūrā esošās bākas.

Projekts apvieno13 foto mākslinieku un viena skaņu mākslinieka darbu, kuru veido bāku iekšpusē komponēta un ārpus tām ierakstīta mūzika. Ar mākslas fotogrāfiju un mūzikas palīdzību vēlamies tuvināt skatītājus pārsteidzošai atmosfērai, kas ieskauj un piepilda bāku iekšpusi, kura ir vesela pasaule vietā, kur satiekas zeme, jūra, cilvēks un ...

e-Grāmata un mūzika

Projekta mērķis

Projekta mērķis - parādīt bāku nozīmi kultūrvēsturiskajā Latvijas mantojumā un likt skatītājiem izbaudīt bāku unikālo gaisotni.

Parādīt bāku vēsturisko, kultūras un vēstures bagātību un daudzveidību ar mākslas fotogrāfijas un mūzikas palīdzību. Mūzikālās kompozīcijas veidošanai tika izmantotas bāku skaņas, apkārtējas vides skaņas, bākas strādnieku stāstījumi…